Ključićka cesta 33, 10 413 Ključić Brdo, Hrvatska

OIB: 20311017944 / MB: 01701860

M: +385 98 747 309

E: kljucicbrdo@gmail.com

Direktor: Marinela Matković Nikolić

Temeljni kapital: 3.088.200 kn, uplaćen u cijelosti.Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“