Ključićka cesta 33, 10 413 Ključić Brdo, Hrvatska

OIB: 20311017944 / MB: 01701860

M: +385 98 747 309

E: kljucicbrdo@gmail.com

Direktor: Marinela Matković Nikolić

Temeljni kapital: 20.000 kn, uplaćen u cijelosti.